Blog

Приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Успешно приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“, договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълни в партньорство със […]

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Враца

Сдружение Активно общество проведе втората кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се проведе в библиотеката на Младежки център-Враца и на него присъстваха представители на организации, трудовият медиатор при Община Враца, представители на медиите и младежи. Форумът е една от заключителни […]

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Видин

Сдружение „Активно общество“ организира кръгла маса на Тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се състоя в Залата за изяви на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин и в него се включиха представители на институции, на неправителствения сектор, както и видински младежи. Председателят на […]

Кръгла маса: „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“

Сдружение „Активно общество“ Ви кани на кръгла маса, която ще се проведе на 14 август от 10 часа в град Видин, “Зала за изяви“ на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“. На събитието ще представим изводите от направените доклади представящи съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца, както и […]

Започва изпълнението на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“

Млади хора от десет области в България ще станат по-ангажирани към опазването на околната среда и в частност към повторното използване на ресурсите благодарение на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, изпълняван от Сдружение „Активно общество“ с финансиране от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на […]

„Младежи в действие за еко“

Хора от осем държави имаха възможност да участват в невероятен проект, проведен в Есен, Германия. Само за една седмица, 4-11.03.23 г., участници от България, Румъния, Турция, Испания, Португалия, Унгария, Германия и Холандия успешно задълбочиха знанията си по основната тема – Промените на климата и намериха нови приятели. Целите на проекта бяха да образова младите хора […]

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“

През декември 2020 година Сдружението стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“, договор  №BG05M2OP001-3.017-0041-C01,  финансиран отОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие.  Осигуреното финансиране е в размер на 224 716,80 лв, а […]

Спаси Едно Дърво

Кампания Спаси едно дърво стартира, като обща инициатива на Сдружение Активно общество и Младежки Парламент Видин. Първоначалната идея беше да е еднократна кампания, но екипът на сдружението реши че толкова хубава, полезна и успешна инициатива заслужава да се повтори. От тогава кампанията се реализира свяка година, като събирането на непотребна хартия за рециклиране е целогодишно. […]

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът създаде младежка мрежа в трансграничната зона, посветена на познаването, разбирането и признаването на Целите за устойчиво развитие като важен въпрос. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.  Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са […]

Сдружение „Активно общество“ успешно обучи младежи за рисковете от зависимостите

Над 30 младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха в обучение „Не!Зависим!“, благодарение на което се подобри информираността им за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението бе организирано от Сдружение „Активно общество“ и се проведе в залата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен […]

КОНТАКТИ