Blog

Активно общество е партньор в проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Проектът се изпълнява от Народно читалище „Ахинора-2003“ в партньорство с  Сдружение „Активно общество“ и НЧ „Пробуда 1925“, село Флорентин   Един от проблемите, пред които област Видин е изправена е процесът на обезлюдяване, който особено силно засяга малките населени места. Тази влошена демографска обстановка създава редица рискове. Един от тях е свързан със заплахата от […]

Проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Сдружение „Активно общество “ изпълнява проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“. Проектът се финансира по договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01 от дата 23.08.2022 година  по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики […]

Дискусионен форум по повод Международния ден на младежта проведе Сдружение „Активно общество“

Във форума, проведен в Регионалната библиотека във Видин, участваха 30 млади хора, както и психолози. Дискусията е част от проект „Не! Зависим!“, която се изпълнява от Сдружението. В началото на дискусията Емил Иванов секретар на Сдружение „Активно общество“ представи проекта и финансиращата Програма на участниците във форума. Той разясни, че се провежда проучване сред младежите, […]

Проект „Не!Зависим“

Проект „Не!Зависим“, който е финансиран от „Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.“ на Министерство на младежта и спорта. Проектът  се изпълнява в периода 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г.  Целева група са младежите от област Видин на възраст от 15 до 29 години, а целта […]

Младежи за модерен Видин

Проектът „Младежи за модерен Видин“ е насочен към към един нетрадиционен за развита Европа проблем, пред който обаче се оказаха безсилни местна власт, гражданско общество и младежки групи в град Видин. Става въпрос за масовото облепяне на града с некролози, които са силно концентрирани в централна градска част. Това създава множество проблеми пред туризма и туристическия бизнес […]

Инициатива за почистване

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова – един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната […]

Спаси едно дърво

Сдружение „Активно общество“ и Детски и младежки парламент – Видин, с любезното съдействие на Община Видин организират доброволческа кампания за отбелязване на Деня на река Дунав – 29 юни, под надслов „Спаси едно дърво“. По време на кампанията се поставиха, специално изготвени за целта „кошчета“ на видни места в институционални и обществени сгради, както и […]

Видин иска университет

Сдружение „Активно общество“ застава твърдо зад позицията за основаване на университет във Видин. Убедени сме, че ВУЗ е един от спасителните пояси на града, който неминуемо ще възвърне старата му слава. „Освен транспортна, от което и търговска възлова точка, прекрасен за всякакъв вид туризъм и еталон за душевно спокойствие, Видин е град, в който ако […]

КОНТАКТИ