14фев.

Младежи от Благоевградско и Пазарджишко участва в екообучение

Пред какви екологични рискове е изправен съвременният свят? Какви са възможните решения? И каква е индивидуалната отговорност на всеки един от нас за опазването на околната среда и природните ресурси? По тези и други актуални екологични въпроси разсъждаваха младежи от областите Благоевград и Пазарджик. Тази възможност им даде тридневното обучение на тема „Спаси едно дърво“, което Сдружение „Активно общество“ проведе в Благоевград.

Програмата, съчетаваща елементи на формалното образование с такива не неформалното обучение бяха постигнати и основните цели на обучителната дейност, сред които са насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; повишаване на информираността на младите хора по теми, важни за развитието на обществото и на самите тях; повишаване на ангажираността и прякото участие на младите хора за предприемане на конкретни действия за справяне с предизвикателства от социален и екологичен характер; стимулиране на инициативността на младите хора и насърчаване на гражданската ангажираност и др.

Обучението се организира в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“ на Сдружение „Активно общество“. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.