12ян.

Екологично обучение организира Сдружение „Активно общество“ във Видин

Обучение, насочено към повишаване на екологичното образование на младежи от региона (от областите Видин и Монтана) ще се проведе в периода 30 януари-1 февруари във Видин. По време на обучението участниците ще развият своето екологично мислене и ще осъзнаят общата отговорност за опазването на околната среда. Ще бъде представена кампанията „Спаси едно дърво“, която Сдружение „Активно общество“ реализира успешно от 2014 година. Всичко това ще допринесе за промяна на нагласите участниците към опазване на околната среда чрез повторно използване на ресурсите и изграждане на култура за непрекъснато залесяване и съхранение на дървесните видове.

Обучението ще се проведе в салона на читалище „Цвят“ във Видин.  Обучението е безплатно  и ако желаете да се включите ни пишете във фейсбук, на имейл aktivnoobshtestvo@gmail.com или ни се обадете.

Обучението се организира в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, който Сдружение „Активно общество изпълнява. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Организиране на екорабитилници е друга дейност в рамките на проекта. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.