09фев.

Обучение във Враца ще повиши екологичната култура на младите хора

Обучение с екологична насоченост за младежи на възраст до 29 години ще се проведе във Враца. Домакин на събитието, което ще бъде в периода 16-18 февруари, е Младежкият център в града под Околчица. През това време участниците ще имат възможност да се включат в различни интерактивни занимания, имащи за цел повишаване на осведомеността и на ангажираността им спрямо проблемите за опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси.

Участието в обучението е напълно безплатно, като разходите за настаняване на участниците извън Враца се поемат от организаторите.

Обучението се организира в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, който Сдружение „Активно общество изпълнява. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.