18фев.

Обучение „Спаси едно дърво“ ще се проведе в Кюстендил

Младежи от областите Кюстендил и Перник ще имат възможност да се включат в екологично обучение, което ще се проведе от 22 до 24 февруари в Кюстендил, в хотел “Лазур”. В рамките на три дни участниците ще получат знания по различни екологични теми – за екологичното равновесие, влиянието на човешката дейност върху околната среда и способите за намаляване на вредното влияние на човека върху природата, емисионните квоти в Европа и др. По този начин ще се повиши екологичната им култура и същевременно – тяхната инициативност и екологично съзнание.

Обучението се организира в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, който Сдружение „Активно общество изпълнява. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.