28фев.

С тридневен тренинг в Пловдив приключи цикълът екологични обучения, организирани от Сдружение „Активно общество

В края на февруари Младежкият център в Пловдив беше домакин на последното, пето обучение на тема „Спаси едно дърво“, организирани от Сдружение „Активно общество“ в различни градове в страната.

Подобно на предходните четири обучителни събития, и последното, пето, успя да ангажира вниманието на участниците – младежи на възраст до 29 години, към проблемите на околната среда. А благодарение на приложението разнообразни обучителни методи обучението в ПЛовдив също постигнати очакваните цели – изграждане на екологична култура, съзнание и социална отговорност на младите хора към заобикалящата ни околна среда, стимулиране на инициативността им и насърчаване на гражданската им ангажираност относно една от най-важните теми, опазването на природата и съхранение на природните ресурси.

Преди обучението в Пловдив, обучения бяха проведени във Видин, Враца, Благоевград и Кюстендил. В тях бяха обхванати общо над 150 младежи на възраст до 29 години.

Обученията се организираха в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, който Сдружение „Активно общество изпълнява. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.