Детска площадка к-с „Съединение“

Проектът Детска площадка в к-с „Съединение“ има за цел да изграждането и обособяването на детски кът в к-с „Химик“, кв. „3“, УПИ „III – за озеленяване и спорт“.
Постави ли сме си за цел да изградим една модерна, безопасна и интересна за децата площадка, която да стимулира родителите да изведат децата си от затворените пространства и да създаде една социална среда сред тези деца. Идеята ни е да предоставим на живущите в квартала деца и техните родители достъп до един приятен кът – нещо, което до сега не са имали в близост.
В квартала живеят около 3000 души, а там няма нито една площадка.
С този проект желаем да изградим и обособим детски кът в к-с „Химик“, кв. „3“, УПИ „III – за озеленяване и спорт“, който не се поддържа от години. Изграждането на този кът ще допринесе за оформянето на спортна и художествена култура при малките деца, също така ще бъде от полза и за техните родители, тъй като се намира в близост до доста жилищните сгради и същевременно не е в близост до оживени улици. Смятаме, че реновирането на едно пустеещо място и изграждането на един подобен детски кът ще бъде от полза не само за децата и техните семейства, а и за целия квартал.