Спаси едно дърво

Сдружение „Активно общество“ и Детски и младежки парламент – Видин, с любезното съдействие на Община Видин организират доброволческа кампания за отбелязване на Деня на река Дунав – 29 юни, под надслов „Спаси едно дърво“.

По време на кампанията се поставиха, специално изготвени за целта „кошчета“ на видни места в институционални и обществени сгради, както и в магазини, и други често посещавани места, в които се събра хартия за рециклиране. Събраната хартия по време на кампанията бе предадена за рециклиране, с парите от която се закупиха храсти и цветя, които бяха засадени в крайдунавския парк. По този начин се отбеляза подобаващо Деня на река Дунав, като символ на доброволчеството сред младите хора във Видин и съвместната работа с Община Видин и останалите институции, включили се в инициативата.