Blog

Спаси едно дърво

Сдружение „Активно общество“ и Детски и младежки парламент – Видин, с любезното съдействие на Община Видин организират доброволческа кампания за отбелязване на Деня на река Дунав – 29 юни, под надслов „Спаси едно дърво“. По време на кампанията се поставиха, специално изготвени за целта „кошчета“ на видни места в институционални и обществени сгради, както и […]

Видин иска университет

Сдружение „Активно общество“ застава твърдо зад позицията за основаване на университет във Видин. Убедени сме, че ВУЗ е един от спасителните пояси на града, който неминуемо ще възвърне старата му слава. „Освен транспортна, от което и търговска възлова точка, прекрасен за всякакъв вид туризъм и еталон за душевно спокойствие, Видин е град, в който ако […]

Моето бъдеще

Проектът „Моето Бъдеще“( 2016-BG01-KA105-023079 ) е младежки обмен по програма Еразъм+. Приоритетите на организациите включени в проекта са свързани с  развитието на младежта в държавите участнички – България, Турция, Литва, Македония, Швеция и Естония. Проектът е насочен към повишаване на информираността на младежите за младежката безработица, начините за справяне с проблема, насърчаване на младежката активност и заемане на гражданска […]

МИКЦ Активно общество

Проект „МИКЦ Активно общество“ е финансиран по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта на Република България, съгласно договор № 25-00-35/16.12.2016г.. Проекта ще се реализира в област Видин. МИКЦ Видин ще проведе дейности във Видин, Брегово, Ново село, Макреш. Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  […]

Да бъдем солидарни – всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

Съвместен проект на Сдружение „Активно общество“ – клон Ново село и НЧ „Земеделец 1874“ Ново село, насочен към развитието на детската и младежка политика в село Ново село. Настоящият проект се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, по програма „Дъга“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания. Проектът стартира през август 2015г. и […]

Младежка банка Видин

Моделът „Младежка Банка“ е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Философията на нейното възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията осъществявана от млади хора за млади хора. Младежката банка представлява комисия за отпускане на […]

Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми

Сдружение „Активно общество” е партньор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин по проект „Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. На пресконференция на 16 септември директорката на библиотеката Десислава Иванова, координаторката на програмата Мануела Миткова и представителите на Сдружение […]

Модерно е да си здрав

„Модерно е да си здрав“ е проект на сдружение „Активно общество“, с подкрепата на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ и благодарение на фондация „Новите лидери“. Целта на проекта е:Набиране  на  средства за  провеждане на  крининги за диабет, метаболитен синдром, хипертония и затлъстяване в общините на област Видин. Подобряване на достъпа до профилактични мероприятия на хората от […]

КОНТАКТИ