23мар.

„Младежи в действие за еко“

Хора от осем държави имаха възможност да участват в невероятен проект, проведен в Есен, Германия. Само за една седмица, 4-11.03.23 г., участници от България, Румъния, Турция, Испания, Португалия, Унгария, Германия и Холандия успешно задълбочиха знанията си по основната тема – Промените на климата и намериха нови приятели. Целите на проекта бяха да образова младите хора относно екологичната грамотност, да повиши осведомеността за екологичната ситуация и проблемите, които произтичат от нея, да насърчи мотивацията на младите хора и да насърчи хората да направят промяна. Този проект оправда всичките ни очаквания – да научим повече за този изключително важен въпрос, да подобрим социалните си умения, да видим различни гледни точки, да срещнем нови култури и да създадем нови приятелства.
Един от участниците ни сподели: „Организацията на проекта, мястото, атмосферата бяха перфектни. И накрая, но не на последно място, разнообразието от дейности – всички упражнения, презентации и плакати  направиха изживяването ни незабравимо. Спомените и положителните емоции ще запазим завинаги в сърцата си.“

„Youth in Action for Eco“
People from eight countries had the opportunity to participate in an amazing project held in Essen, Germany. Just for one week, 4-11.03.23, participants from Bulgaria, Romania, Turkey, Spain, Portugal, Hungary, Germany and the Netherlands successfully deepened their knowledge about the main topic – Climate changes and made new friends. The aims of the project were to educate young people about the environmental literacy, to bring awareness about the environmental situation and the issues that come with it, to promote youth motivation and to encourage people to make a change. This project met all our expectations – to learn more about this crucial issue, to improve our social skills, to see different points of view, to meet new cultures and to create new friendships. We are so grateful for the different Facebook groups, because they are the reason why we experienced this. The organisation of the project, the venue, the atmosphere were perfect. Last but not least, the variety of activities – all the ice-breakers, the energisers, the presentations and the posters we had to make, made our experience unforgettable. We will keep the memories and positive emotions forever in our hearts.