Социално включване на младите хора

Проекът "Социално включване на младите хора" с номер 2017-1-BG01-KA105-036027 е младежки обмен по програма Еразъм+.  Обменът ще се състои от 17 до 23 септември в град Видин. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора от малки населени места към обществото. Основните предвидени дейности са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Обменът ще се проведе през месец септември в град Видин, България., като в него ще участват общо 42 младежи на възраст от 18-29 години. Водещите теми ще са:   младежкото социално включване в държавите участници, младежка активност в ЕС, програми и мерки взети по проблема, профил на социално ангажираната личност, човешки права, като ще бъде отразена гледната точка на участниците по темата. Използваните методи ще са: представяне, дебати, симулации,ролеви игри, енерджайзъри, споделяне на опит, работа по групи, „Търсачи на съкровища“, комуникационни методи, национални вечери.  В рамките на обмена ще бъдат разработени методи и промоционални материали, филм, статия, колаж за преодоляване и промотиране на проблема и проекта, както и ще бъдат повишени знанията, уменията и мотивацията на всички участници.  На последните ще бъдат раздадени сертификати.  Разработените материали, както и самият проект ще бъдат популяризирани чрез пресконференции, публикации на интернет сайтовете на партньорите, както и чрез специални презентации, които всяка страна-участничка ще разработи след края на обмена.  По този начин ще бъде повишена информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите,  свързани със социалната изолираност на малдежите в малките населени места.

Проект зелена площ "Транстрой"

Озеленяване на междублоково пространство и рехабилитация на прилежаща детска площадка в гр. Видин.

С проекта ще се подобри физическата, жизнената и екологичната среда на междублоково пространство в гр. Видин. Ще се рехабилитира съществуващата детска площадка, ще се възстановят зелените площи и ще бъдат засадени нови дръвчета, храсти и цветя на отбелязаните върху скицата с номера три градинки. Трите цветни градинки ще бъдат оградени с дървена оградка. С реализирането на проекта се цели придаване на естетическа визия на междублоковото пространство и детската площадка, което от своя страна ще допринесе за по-пълноценното и приятно изкарване на свободното време на децата, младите и по-възрастните хора от квартала.
Голяма част от междублоковите пространства в гр. Видин са занемарени, замърсени и с незначителна или липсваща тревна и цветна площ. Междублоковото пространство, което целим да обновим с настоящия проект, обхваща съществуваща детска площадка, зелени площи и настилка. Съоръженията на детската площадка са силно амортизирани. Необходимо е тяхното обезопасяване и пребоядисване. В резултат от реализирането на проекта ще се осигури използването на пълния капацитет на пространството чрез разширяване на цветните и зелени площи, както и засаждане на декоративни дървета и храсти.

Място за отдих "Кръглата маса"

Това е проект на "Активно общество" за облагородяване на една част от градската градина във Видин, която се намира срещу лятно кино "Цвят", което е на няма 50м от площад "Бдинци", и за съжаление в настоящия момент е в незавидно положение!
За създаването на място за отдих на посоченото място, е необходимо да се отнеме част от тревната площ, но по този начин ще се създаде предпоставка, прилежащата алея да се използва по предназначение. Местоположението е избрано да бъде в част от градския парк, в която има алея и тревни площи и след изграждането на такова място за отдих ще бъде повишена посещаемостта на тази част от парка.
Сдружение „Активно Общество” се задължава да осигури изпълнението на този проект, като той бъде изпълнен в съответствие на всички строително-технически правила и норми за място за отдих.

Детска площадка к-с "Съединение"

Проектът Детска площадка в к-с "Съединение" има за цел да изграждането и обособяването на детски кът в к-с „Химик“, кв. „3“, УПИ „III - за озеленяване и спорт“.
Постави ли сме си за цел да изградим една модерна, безопасна и интересна за децата площадка, която да стимулира родителите да изведат децата си от затворените пространства и да създаде една социална среда сред тези деца. Идеята ни е да предоставим на живущите в квартала деца и техните родители достъп до един приятен кът – нещо, което до сега не са имали в близост.
В квартала живеят около 3000 души, а там няма нито една площадка.
С този проект желаем да изградим и обособим детски кът в к-с „Химик“, кв. „3“, УПИ „III - за озеленяване и спорт“, който не се поддържа от години. Изграждането на този кът ще допринесе за оформянето на спортна и художествена култура при малките деца, също така ще бъде от полза и за техните родители, тъй като се намира в близост до доста жилищните сгради и същевременно не е в близост до оживени улици. Смятаме, че реновирането на едно пустеещо място и изграждането на един подобен детски кът ще бъде от полза не само за децата и техните семейства, а и за целия квартал.

За повече снимки кликнете тук

Реновиране на тенис маси в крайдунавския парк

   Преди ремонта на масите!

  На 2 септември 2013г. членове на Сдружение "Активно общество" откриха реновираните тенис маси в крайдунавския парк във Видин, съвместен проект на Сдружение "Активно общество" и Движение "Модерна България". Състоянието на масите беше в незавиден външен вид и в напълно непригодно положение. За това спомагаха абсолютната денивелация, изкривените ламарини и липсата на мрежи. 

 

 

 

 


 

Ремонта!      

В началото се събра колектива на Сдружение "Активно общество" и се започна. Вече с план за действие , без губене на излишно време се захванахме, най-напред, с нивелацията. Въпреки фрапиращите разлики в нивата на различните части на масата проблема беше решен, чрез корекция в краката на масите. Дори и нивелирани масите си оставаха с форма на "леген", събиращи дъждовна вода, което също трябваше да се промени. За целта изградихме допълнителни подпори, осигуряващи равната повърхност на масите по цялата им дължина. Трудното беше преодоляно. Остана да конструираме една мрежа и да подготвим масите за боядисване. Масите постепенно започваха да изглеждат все по-добре. Още небоядисани бяха обект на желание на запалени по спорта тенис на маса. Наложи се да спираме хора да играят, за да ги боядисаме (извинете ни, за което :)). След боята и очертанията масите се преобразиха и вече всички могат да им се радват.

Вече по предназначение!

Тенис масите вече се ползват по предназначение и всеки, с хилка и топче в ръка може да се възползва от тях и да се наслади на играта. Вече има къде да се организират турнири по тенис на маса на свеж въздух. Да не забравяме, че състоянието на масите ще се задържи по-дълго такова, ако не се качваме на тях.


 

Успехът!

 Част от членовете на Сдружение "Активно общество" откриха вече преобразените маси за тенис. Съвместният проект с Движение "Модерна България" успя да създаде неповторима обстановка на младежка ангажираност, която доведе до облагородяването на Градската градина, като същевременно развива спорта на открито.

 

 

 

 

 

 

За повече снимки кликнете тук

   
© Активно Общество