Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

Председателят на сдружение "Активно общество", инж. Радослав Георгиев присъства на годишно общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в град Брегово. На събранието бе даден цялостен отчет за дейността на комитета, както и формирания към него клуб "Млади възрожденци" за 2016-та година от председателя Кирил Кунчев. Той представи многобройните инициативи, които комитета е инициирал, организирал и провел на територията на цялата община, както и извън нея. Патриотичния клуб при и своя мащабен, но и постижем според членовете си план за 2017-та година, като истъкна подкрепата на общинското ръководство, с чиято помощ ще реализират предвидените дейности. Най-активните участници в клуба "Млади възрожденци" към общинския комитет "Васил Лавски" бяха наградени с грамоти и подаръци. 

Клуб "Млади възрожденци" Брегово реализира проект “Минало и настояще – обредни ритуали във Видинския край“, финансиран чрез Младежка банка Видин на сдружение "Активно общество", в рамките на който ученици от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Брегово пресъздадоха три ритуала от родния

Прочети още: Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

Какво правят организации и институции в полза на младите хора във Видин

Какво правят организации и институции в полза на младите хора във Видин.

Сдружение "Активно общество" открива клон в Раковица

След Ново село, Сдружение "Активно общество" открива своя втори клон в с. Раковица. Решението на "Активно общество" да достигне до младите хора в област Видин, както и успешния пример на клона в Ново село, съчетани с инициативата на малкото млади хора, останали да живеят и работят на територията на община Макреш са основните причини за създаването на Раковишкия клон. 

За отговорната задача да поведе организацията на клона в Раковица е избран Цветомир Николов. Цветомир е на 29 години от град Видин, завършил е висшето си образование – бакалавър по "Богословие" и магистър по "История на България" във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а днес живее в макрешкото село Подгоре. Той е млад и активен. Днес е най-големият животновъд в с. Подгоре. Неговото стадо с овце наброява 89 животни, и то само за 2-3 години. Всичко това постига с усърдие и желание. Освен, че е животновъд, Цветомир от около две години е и нощен възпитател в общежитието към Основно училище „Христо Ботев” – с. Раковица. Там работи с деца и младежи в риск, за които е поел ангажимента да ги възпитава и изгражда ценностната им система. 

Прочети още: Сдружение "Активно общество" открива клон в Раковица

Сдружение „Активно общество” e домакин на 6-странен младежки обмен по програма „Еразъм +”

Сдружение „Активно общество” – Видин за първи път  е домакин  на проект по програма „Еразъм +”. Проектът „Моето бъдеше” е насочен към образователна мобилност за младежи, което е ключова дейност 1 по програма „Еразъм +”. В рамките на проекта в периода 17 – 25 юли във Видин ще се състои младежки обмен, в който участват младежи на възраст от 16 до 29 години от Естония, Латвия, Турция, Македония, Швеция и България.

По време на младежкия обмен младежите – по шестима представители от всяка държава, ще изпълняват предварително подготвена работна програма, която се основава на методите на неформалното образование, практическото обучение, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито. Ядрото на програмата е в третия и четвъртия ден, когато ще има лекции на тема „Младежка безработица”, които ще бъдат водени от експерт от Дирекция „Бюро по труда” – Видин, който ще представи програмите за младежка заетост в Европейския съюз. В рамките на лекциите ще се проведат и дискусии, по време на които ще бъдат обсъдени и проблемите, с които съвременната европейска младеж се сблъсква и в частност – младежката безработица, а участниците ще разкажат за програмите за младежка заетост в техните държави.

Прочети още: Сдружение „Активно общество” e домакин на 6-странен младежки обмен по програма „Еразъм +”

Кампанията „Спаси едно дърво“ стартира за трета поредна година

От Сдружение „Активно общество“ с радост обявяваме символичното начало на третата поред кампания „Спаси едно дърво“. Символично, защото реално нашата инициатива не е прекъсвала – искаме обаче да напомним на всички наши приятели и партньори, които активно участваха в екокампанията до момента, че продължаваме да работим за повишаване на културата на разделното събиране, като същевременно правим Видин по-зелен и красив.

Инициативата „Спаси едно дърво“ има за цел да стимулира хората към разделно събиране – идеята е граждани, фирми и институции да се включат в акцията, като вместо да изхвърлят своите хартиени отпадъци, ги събират в специални контейнери. Нашите доброволци ще предадат събраната хартия в пунктове за изкупуване на хартиени отпадъци, а с получените пари ще закупим и засадим фиданки.

Днес с гордост можем да отчетем, че миналата година акцията „Спаси едно дърво“ разшири и географския си обхват, като освен в община Видин дръвчета бяха засадени и в населени места в община Ново село. „Миналата година отчетохме значително разширяване на кампанията в сравнение с първата година, в която я организирахме. В рамките на първото провеждане на кампания „Спаси едно дърво“ през 2014 г., успяхме единствено да отбележим Деня на река Дунав, като засадихме цветя в Крайдунавския парк. Резултатът миналата година беше много по-голям – успяхме да засадим над 200 дръвчета. Не просто събрахме над един тон хартия, но и включихме в нашите инициативи Държавното горско стопанство – Видин, от където на два пъти даряваха дръвчета“, разказа председателят на „Активно общество“ Радослав Георгиев.

Прочети още: Кампанията „Спаси едно дърво“ стартира за трета поредна година

   
© Активно Общество