МИКЦ Активно общество стартира нови дейности

На пресконференция сдружение "Активно общество" представи проект "МИКЦ Активно общество", финансиран от Министерството на младежта и спорт по Националната птограма за младежта. С настоящия проект сдружението продължава дейността си като Младежки информационно-консултантски център Видин. 

"Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги." представи Радослав Георгиев, председател на "Активно общество" и ръководител на проекта. Той допълни, че дейностите са насочени към млади хора от област Видин от 15 до 29 години включително, като в настоящия период е предвидено да се реализират дейности по предоставяне на информационни, консултантски, обучителни услуги, услуги за младежи от млаките населени места и селските райони и услуги за свободното време.

"От натрупания опит, като МИКЦ Видин и от непрестанната работа с млади хора от област Видин, сме откроили следните основни теми за провеждане на информационни услуги: Европейски съюз; Развитие на собствен бизнес; Гражданска активност на младите хора; Продължаване на образованието; Екология; Професионална реализация; Личностното развитие; Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото; Развитие на младежкото доброволчество; Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора; Организация на свободното време; Здравословен начин на живот; Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност.", поясни още инж. Георгиев.

Прочети още: МИКЦ Активно общество стартира нови дейности

Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

Председателят на сдружение "Активно общество", инж. Радослав Георгиев присъства на годишно общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в град Брегово. На събранието бе даден цялостен отчет за дейността на комитета, както и формирания към него клуб "Млади възрожденци" за 2016-та година от председателя Кирил Кунчев. Той представи многобройните инициативи, които комитета е инициирал, организирал и провел на територията на цялата община, както и извън нея. Патриотичния клуб при и своя мащабен, но и постижем според членовете си план за 2017-та година, като истъкна подкрепата на общинското ръководство, с чиято помощ ще реализират предвидените дейности. Най-активните участници в клуба "Млади възрожденци" към общинския комитет "Васил Лавски" бяха наградени с грамоти и подаръци. 

Клуб "Млади възрожденци" Брегово реализира проект “Минало и настояще – обредни ритуали във Видинския край“, финансиран чрез Младежка банка Видин на сдружение "Активно общество", в рамките на който ученици от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Брегово пресъздадоха три ритуала от родния

Прочети още: Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

Какво правят организации и институции в полза на младите хора във Видин

Какво правят организации и институции в полза на младите хора във Видин.

Сдружение "Активно общество" открива клон в Раковица

След Ново село, Сдружение "Активно общество" открива своя втори клон в с. Раковица. Решението на "Активно общество" да достигне до младите хора в област Видин, както и успешния пример на клона в Ново село, съчетани с инициативата на малкото млади хора, останали да живеят и работят на територията на община Макреш са основните причини за създаването на Раковишкия клон. 

За отговорната задача да поведе организацията на клона в Раковица е избран Цветомир Николов. Цветомир е на 29 години от град Видин, завършил е висшето си образование – бакалавър по "Богословие" и магистър по "История на България" във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а днес живее в макрешкото село Подгоре. Той е млад и активен. Днес е най-големият животновъд в с. Подгоре. Неговото стадо с овце наброява 89 животни, и то само за 2-3 години. Всичко това постига с усърдие и желание. Освен, че е животновъд, Цветомир от около две години е и нощен възпитател в общежитието към Основно училище „Христо Ботев” – с. Раковица. Там работи с деца и младежи в риск, за които е поел ангажимента да ги възпитава и изгражда ценностната им система. 

Прочети още: Сдружение "Активно общество" открива клон в Раковица

Сдружение „Активно общество” e домакин на 6-странен младежки обмен по програма „Еразъм +”

Сдружение „Активно общество” – Видин за първи път  е домакин  на проект по програма „Еразъм +”. Проектът „Моето бъдеше” е насочен към образователна мобилност за младежи, което е ключова дейност 1 по програма „Еразъм +”. В рамките на проекта в периода 17 – 25 юли във Видин ще се състои младежки обмен, в който участват младежи на възраст от 16 до 29 години от Естония, Латвия, Турция, Македония, Швеция и България.

По време на младежкия обмен младежите – по шестима представители от всяка държава, ще изпълняват предварително подготвена работна програма, която се основава на методите на неформалното образование, практическото обучение, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито. Ядрото на програмата е в третия и четвъртия ден, когато ще има лекции на тема „Младежка безработица”, които ще бъдат водени от експерт от Дирекция „Бюро по труда” – Видин, който ще представи програмите за младежка заетост в Европейския съюз. В рамките на лекциите ще се проведат и дискусии, по време на които ще бъдат обсъдени и проблемите, с които съвременната европейска младеж се сблъсква и в частност – младежката безработица, а участниците ще разкажат за програмите за младежка заетост в техните държави.

Прочети още: Сдружение „Активно общество” e домакин на 6-странен младежки обмен по програма „Еразъм +”

   
© Активно Общество