Активно общество взе участие в Дни на кариерата във Видин

„Дни на кариерата и семинари” се проведе в цялата страна, като основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи, за запознаване с нови тенденции и възможности, за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.

  Във Видин, семинарът по темата се проведе на 30.03.2015 г. в конферентната зала на Областна администрация. В него взеха участие и се презентираха местни фирми, областна управа, общински структури и неправителствени организации в това число Сдружение „Активно общество“ – МИКЦ Видин. В презентацията на МИКЦ Видин се представи проектът, програмата, целите, очакваните резултати, минали и предстоящи събития.

Прочети още: Активно общество взе участие в Дни на кариерата във Видин

Обучение чрез спорт

На 09.02.2015 г.  в заседателната за на Общински съвет се проведе обучение на тема „Обучение чрез спорт“.

На обучението присъстваха ученици от МПГ „Екзарх Антим I”, както и учители по физическо възпитание и спорт от гр. Видин и региона. Обучението се организира и проведе от сдружение „BG BE ACTIVE” и съдействието на сдружение „Активно общество“ за организирането на събитието за гр. Видин. Обучителите на „Обучение чрез спорт“ дадоха ценни практически съвети на учениците, също така се обсъдиха местния спорт, условия за развиване на спорта във Видин и как се събират дарения за спорта.

Прочети още: Обучение чрез спорт

   
© Активно Общество