Сдружение „Активно общество“ с инициатива за младежки предприемачески фонд

В края на януари  инж. Радослав Георгиев председател на младежкото сдружение от Видин изпрати писмо до председателя на Общински съвет – Видин Пламен Трифонов, в което изрази желание да бъде изслушан в три от постоянните комисии на ОБС, съобщиха от офиса на сдружението. Оттам той настоява за контакт с ПК „Икономическа и социална политика и инвестиционна дейност“; ПК „Финанси и бюджет“ и ПК „Работа с децата, младежта, спорта и туризма“, за да представи лично пред общинските съветници мотивирано предложение за формиране на „Общински младежки предприемачески фонд. Идеята на Сдружение „Активно общество“ е да бъде създаден специален фонд, в който видински младежи с предприемачески дух да могат да кандидатстват със свои проекти и да получават финансиране.

Прочети още: Сдружение „Активно общество“ с инициатива за младежки предприемачески фонд

Младежки информационно-консултантски център Видин

Младежки информационен консултантски център (МИКЦ) е звено към Министерството на младежта и спорта, финансиран по националната програма за младежта. Клонове на МИКЦ има в цялата страна, като в по – големите градове, като София, Пловдив и Варна има по няколко клона на МИКЦ.

Обща цел на младежките информационни консултантски центрове е обособяването на подходяща среда за развитието на младите хора, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите им, чрез надграждане на добрия опит.

Специфични цели на МИКЦ:

Прочети още: Младежки информационно-консултантски център Видин

Модерно е да си здрав

Проекта „Модерно е да си здрав“ се изпълни от младежкото сдружение „Активно общество“, с подкрепяща организация сдружение „Диабет и предиабет“и финансовата подкрепа за провеждане на фондонабирателна кампания от фондация „Новите лидери“ (NEWLEADERS).

По време на фондонабирателната кампания, проведена от 7 ноември 2014 г. до 8 декември 2014 г., бяха събрани 1519,35 лева, като средствата бяха събрани от физически лица.

В скринингите взеха участие 564 души от общините Видин, Ново село, Макреш и Кула. 376 от тях са от малките общини. Участие взеха хора на възраст от 19 до 84 години.

Процентно разпределение по възраст на взелите участие в изследванията изглежда така:

Прочети още: Модерно е да си здрав

   
© Активно Общество