Сдружение „Активно общество” участва в дискусия за определяне на значимите за видинската общност проблеми

Лошата градска среда във Видин и недобрата комуникация между институциите и гражданите са двата най-значими за местната ни общност проблема. Те бяха изведени в рамките на провелата се на 3 август, понеделник, дискусия, организирана от Сдружение „Платформа Агора” – София и Народно читалище „Цвят 1870” – Видин. Освен да се определят проблемите, които местната общност счита за най-значими, форумът имаше за цел самата общност да излъчи двама свои лидери, които, след като преминат обучение, да могат да предложат механизми за решаване на поставените по време на обсъждането проблеми.

Дискусията, както и обучението на местните лидери са част от проекта „Предизвикателства, променящи живота”, изпълняван в общо 12 населени места на България от Сдружение „Платформа Агора” и Българско училище за политика „Димитър Паница”, като на местно ниво техен партньор е Народно читалище „Цвят 1870”. Във Видин в обсъждането се включиха Белоградчишкият епископ Поликарп, началничката на РИО – Видин Марийка Василева, директорката на видинската библиотека Десислава Иванова, експерти от Община Видин, както и представители на местни неправителствени организации, сред които и членове на Сдружение „Активно общество”.

Прочети още: Сдружение „Активно общество” участва в дискусия за определяне на значимите за видинската общност...

Класация на училищата в област Видин според резултатите от матурите 2015

 

Рейтинг на средните училища от област Видин според резултатите от матурите след 12 клас 2015г. Оценките са средни стойности на всички изкарани оценки на матурите от съответното училище, без оглед на предмета, по който се е провела матурата. 

Наблюдават се много добри резултати не само на ученици от училищата в град Видин, но и от цялата област. 

Наименование на средното училище Средна оценка
1 Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" - Видин 5.15
2 Природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" - Видин 4.62
3 Средно общообразователно училище "Цар Симеон Велики" - Видин 4.46
4 Средно общообразователно училище "Свети свети Кирил и Методий" – Видин 4.18
5 Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин 4.02
6 Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Белоградчик 3.99
7 Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Брегово 3.98
8 Средно общообразователно училище "Васил Левски" - Кула 3.89
9 Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин 3.68
10 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков" - Видин 3.61
11 Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" - Дунавци 3.49
12 ПГ по икономика - Димово 3.45
13 Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров" – Дреновец 3.40
14 Професионална гимназия по земеделие "Васил Левски" - Брегово 3.22
15 Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Ново село 3.20
16 Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Арчар 3.14
17 Професионална техническа гимназия "Васил Левски" - Видин 3.10
18 Средно общообразователно училище "Никола Й. Вапцаров" - Ружинци 2.99

Интересни факти:

Прочети още: Класация на училищата в област Видин според резултатите от матурите 2015

Иска ли Видин университет?

Този въпрос си задаваме след общественото обсъждане на тема „ВУЗ във Видин – защо не?“. Обсъждане, което въпреки сериозността на темата, бе посетено от малцина души. Голяма част от местните институции и власти не намериха време или нямаха желание да обсъдят бъдещето на университет във Видин. Обсъждането бе подминато и от обществеността – едва няколко граждани, непредставляващи публични органи, удостоиха с присъствие мероприятието.

Въпреки това, обсъждането бе задълбочено и се извадиха изводи за по-нататъшни действия. Потвърди се от присъстващите желанието на Медицински университет Плевен и Пловдивски аграрен университет да създават филиали или учебни бази тук, в града.Напомнени бяха и стари проекти, откровено се говори за трудностите и за надеждите.

Прочети още: Иска ли Видин университет?

Активно общество проведе обсъждане на тема "ВУЗ във Видин - защо не? "

Сдружение "Активно общество" проведе обществено обсъждане на тема "ВУЗ във Видин-защо не? " на 15 май в конферентния център на Областна администрация Видин. Участие в събитието взеха представители на Областна администрация Видин, Кариерен център Видин, Областен информационен център Видин, Дирекция "Бюро по труда" Видин, Детски и младежки парламент Видин, неправителствени организации, медии и граждани, работещи активно за откриването висше училище в града. По време на обсъждането се откроиха възможностите за откриване на филиали, а така също и желанието за създаване на Видински университет. Потвърди се желанието на Медицински университет Плевен да открие филиал в града, а също така и интересът на Пловдивски аграрен университет да открие учебна база за дистанционно обучение.  

Сред проблемите на Видин пред откриване на Висше училище се установиха липсата на традиции, липсата на единно мнение и насочване на силите на всички заинтересовани страни в една посока, слабия отзвук на общественото мнение и липсата на политическо лоби. 

Прочети още: Активно общество проведе обсъждане на тема "ВУЗ във Видин - защо не? "

22% от българските младежи бездействат

22% от младежите на възраст между 15 и 24 години не вършат нищо – нито учат, нито работят. Това показват данни от национално изследване, чиито резултати ще бъдат дискутирани на конференция с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и международни експерти.

Групата на икономически неактивните младежи между 15 и 24 години е с различен социално-демографски профил, твърдят авторите на националното изследване, което ще бъде представено по време на форума, предаде БНР. Процентът им е почти двойно по-голям от средния за Европейския съюз. За изключването им от трудовия пазар и образователния процес, както и от възможностите за допълнителна квалификация, влияние оказват семейната и социалната среда, начинът им на живот и личната мотивация.

Проблемите на тези младежи трябва да влязат спешно в дневния ред на държавата, смятат експертите, защото ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младите хора от пазара на труда възлизат на близо 2 милиарда лева.

   
© Активно Общество