Сдружение „Активно общество“ и Видинска света митрополия за втора поредна организира детски празник по повод „ Възкресение Христово“

В първият ден от Страстната седмица – седмицата, посветена на страданията Христови, в катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски“, гр. Видин, се проведе детски Великденски празник на децата от видинските детски градини. Празникът бе организиран по повод Великден от Сдружение „Активно общество“ и Видинска света митрополия.

Събитието започна с изложба на детски рисунки, които малките възпитаници бяха направили на тема „Възкресение Христово“. Малчуганите бяха поздравени от  Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп и Павла Цветкова от  Сдружение „Активно общество“.

Детският празник продължи с програма подготвена от децата, след което бяха раздадени грамоти на детските гради за участие в инициативата, както и книжки и лакомства за всички присъстващи малчугани.

Празникът се организира за втора година, като идеята е да се създаде традиция и всяка година децата да се събират и да отбелязват Възкресение Христово със своя програма от песни, стихчета и хора.

Сдружение "Активно общество" предлага методика за разпределение на средствата за спортните клубове от бюджета на Община Видин

Сдружение "Активно общество" изпрати проект на Методика за разпределяне на предоставяните от Община Видин годишни субсидии за дейността на спортните клубове на територията на общината. Методиката обхваща различни параметри и приоритети при финансирането на спортните клубове. 

ПРОЕКТ!

Методика за разпределение на предоставяните от Община Видин субсидии за финансиране на спортните клубове на територията на общината

 

 

 

 

  1. Стойност на бюджета

A – Обща стойност на бюджета

Прочети още: Сдружение "Активно общество" предлага методика за разпределение на средствата за спортните...

Сдружение „Активно общество“ с апел към Община Видин

Сдружение „Активно общество“ е Младежки информационно консултантски център Видин /МИКЦ Видин/ към Министерството на младежта и спорта. От януари 2017г. сдружението отново стартира МИКЦ Видин по проект „МИКЦ Активно общество“, чрез който се цели създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин. Проекта на практика осъществява целите на Община Видин за развитие на младежта, заложени в годишния план на Общината.

Общата стойност на бюджета на проекта е 44 496,50 лева, от които 4 496,50 лева са собствен принос. Поради невъзможността да генерира цялата сума на собствения принос, сдружение „Активно общество“ се обръща към Кмета на Община Видин за финансова подкрепа, като го призовава да използва правомощията си, дадени му от ЗМСМА и да внесе допълнителна точка в дневния ред на предстоящото заседание на ОбС Видин, която да представлява предложение за отпускане на целева субсидия.

Прочети още: Сдружение „Активно общество“ с апел към Община Видин

МИКЦ Активно общество стартира нови дейности

На пресконференция сдружение "Активно общество" представи проект "МИКЦ Активно общество", финансиран от Министерството на младежта и спорт по Националната птограма за младежта. С настоящия проект сдружението продължава дейността си като Младежки информационно-консултантски център Видин. 

"Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги." представи Радослав Георгиев, председател на "Активно общество" и ръководител на проекта. Той допълни, че дейностите са насочени към млади хора от област Видин от 15 до 29 години включително, като в настоящия период е предвидено да се реализират дейности по предоставяне на информационни, консултантски, обучителни услуги, услуги за младежи от млаките населени места и селските райони и услуги за свободното време.

"От натрупания опит, като МИКЦ Видин и от непрестанната работа с млади хора от област Видин, сме откроили следните основни теми за провеждане на информационни услуги: Европейски съюз; Развитие на собствен бизнес; Гражданска активност на младите хора; Продължаване на образованието; Екология; Професионална реализация; Личностното развитие; Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото; Развитие на младежкото доброволчество; Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора; Организация на свободното време; Здравословен начин на живот; Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност.", поясни още инж. Георгиев.

Прочети още: МИКЦ Активно общество стартира нови дейности

Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

Председателят на сдружение "Активно общество", инж. Радослав Георгиев присъства на годишно общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в град Брегово. На събранието бе даден цялостен отчет за дейността на комитета, както и формирания към него клуб "Млади възрожденци" за 2016-та година от председателя Кирил Кунчев. Той представи многобройните инициативи, които комитета е инициирал, организирал и провел на територията на цялата община, както и извън нея. Патриотичния клуб при и своя мащабен, но и постижем според членовете си план за 2017-та година, като истъкна подкрепата на общинското ръководство, с чиято помощ ще реализират предвидените дейности. Най-активните участници в клуба "Млади възрожденци" към общинския комитет "Васил Лавски" бяха наградени с грамоти и подаръци. 

Клуб "Млади възрожденци" Брегово реализира проект “Минало и настояще – обредни ритуали във Видинския край“, финансиран чрез Младежка банка Видин на сдружение "Активно общество", в рамките на който ученици от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Брегово пресъздадоха три ритуала от родния

Прочети още: Проведе се общо събрание на общински комитет "Васил Левски" в Брегово

   
© Активно Общество