Иска ли Видин университет?

Този въпрос си задаваме след общественото обсъждане на тема „ВУЗ във Видин – защо не?“. Обсъждане, което въпреки сериозността на темата, бе посетено от малцина души. Голяма част от местните институции и власти не намериха време или нямаха желание да обсъдят бъдещето на университет във Видин. Обсъждането бе подминато и от обществеността – едва няколко граждани, непредставляващи публични органи, удостоиха с присъствие мероприятието.

Въпреки това, обсъждането бе задълбочено и се извадиха изводи за по-нататъшни действия. Потвърди се от присъстващите желанието на Медицински университет Плевен и Пловдивски аграрен университет да създават филиали или учебни бази тук, в града.Напомнени бяха и стари проекти, откровено се говори за трудностите и за надеждите.

Прочети още: Иска ли Видин университет?

Активно общество проведе обсъждане на тема "ВУЗ във Видин - защо не? "

Сдружение "Активно общество" проведе обществено обсъждане на тема "ВУЗ във Видин-защо не? " на 15 май в конферентния център на Областна администрация Видин. Участие в събитието взеха представители на Областна администрация Видин, Кариерен център Видин, Областен информационен център Видин, Дирекция "Бюро по труда" Видин, Детски и младежки парламент Видин, неправителствени организации, медии и граждани, работещи активно за откриването висше училище в града. По време на обсъждането се откроиха възможностите за откриване на филиали, а така също и желанието за създаване на Видински университет. Потвърди се желанието на Медицински университет Плевен да открие филиал в града, а също така и интересът на Пловдивски аграрен университет да открие учебна база за дистанционно обучение.  

Сред проблемите на Видин пред откриване на Висше училище се установиха липсата на традиции, липсата на единно мнение и насочване на силите на всички заинтересовани страни в една посока, слабия отзвук на общественото мнение и липсата на политическо лоби. 

Прочети още: Активно общество проведе обсъждане на тема "ВУЗ във Видин - защо не? "

22% от българските младежи бездействат

22% от младежите на възраст между 15 и 24 години не вършат нищо – нито учат, нито работят. Това показват данни от национално изследване, чиито резултати ще бъдат дискутирани на конференция с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и международни експерти.

Групата на икономически неактивните младежи между 15 и 24 години е с различен социално-демографски профил, твърдят авторите на националното изследване, което ще бъде представено по време на форума, предаде БНР. Процентът им е почти двойно по-голям от средния за Европейския съюз. За изключването им от трудовия пазар и образователния процес, както и от възможностите за допълнителна квалификация, влияние оказват семейната и социалната среда, начинът им на живот и личната мотивация.

Проблемите на тези младежи трябва да влязат спешно в дневния ред на държавата, смятат експертите, защото ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младите хора от пазара на труда възлизат на близо 2 милиарда лева.

Сдружение „Активно общество” – Видин се включи в младежка трудова борса

Сдружение „Активно общество” участва на организираната днес във Видин младежка трудова борса. Над 200 безработни видински младежи и 31 работодатели си дадоха среща в конферентната зала на Областна администрация – Видин – сред работодателите имаше както представители на частния бизнес и на общините, така и на неправителствения сектор, над 50% от младежите пък бяха до 24-годишна възраст.

Директорът на Дирекция Бюро по труда Видин Милчо Цоков откри трудовата борса. От името на областния управител на Видин Момчил Станков приветствие към участниците в трудовата борса поднесе заместник областния управител на Видин Албена Георгиева. „Сред основните проблеми в трудовата реализация на младежите е липсата на стаж и професионален опит. Това е изключително важно за участието им на пазара на труда и за улесняване на прехода от образование към заетост. Обучението в реална работна среда и стажовете им позволяват да придобият умения и професионален опит”, отбеляза Албена Георгиева.

Прочети още: Сдружение „Активно общество” – Видин се включи в младежка трудова борса

Активно общество взе участие в Дни на кариерата във Видин

„Дни на кариерата и семинари” се проведе в цялата страна, като основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи, за запознаване с нови тенденции и възможности, за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.

  Във Видин, семинарът по темата се проведе на 30.03.2015 г. в конферентната зала на Областна администрация. В него взеха участие и се презентираха местни фирми, областна управа, общински структури и неправителствени организации в това число Сдружение „Активно общество“ – МИКЦ Видин. В презентацията на МИКЦ Видин се представи проектът, програмата, целите, очакваните резултати, минали и предстоящи събития.

Прочети още: Активно общество взе участие в Дни на кариерата във Видин

   
© Активно Общество