МИКЦ Активно общество стартира нови дейности

На пресконференция сдружение "Активно общество" представи проект "МИКЦ Активно общество", финансиран от Министерството на младежта и спорт по Националната птограма за младежта. С настоящия проект сдружението продължава дейността си като Младежки информационно-консултантски център Видин. 

"Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги." представи Радослав Георгиев, председател на "Активно общество" и ръководител на проекта. Той допълни, че дейностите са насочени към млади хора от област Видин от 15 до 29 години включително, като в настоящия период е предвидено да се реализират дейности по предоставяне на информационни, консултантски, обучителни услуги, услуги за младежи от млаките населени места и селските райони и услуги за свободното време.

"От натрупания опит, като МИКЦ Видин и от непрестанната работа с млади хора от област Видин, сме откроили следните основни теми за провеждане на информационни услуги: Европейски съюз; Развитие на собствен бизнес; Гражданска активност на младите хора; Продължаване на образованието; Екология; Професионална реализация; Личностното развитие; Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото; Развитие на младежкото доброволчество; Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора; Организация на свободното време; Здравословен начин на живот; Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност.", поясни още инж. Георгиев.

"МИКЦ Видин ще предоставя консултантски услуги в сферите на Младежко предприемачество и професионално ориентиране, Превенция на рисково и девиантно поведение; Разработване  и управление на проекти; Околната среда и здраве. Тук младите хора ще могат да получат консултации и подкрепа за стартиране на собствен бизнес, анализ на пазара, професионално ориентиране, изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, подготовка за интервю за работа. Центърът ще предоставя основни познания по цикъла на проекта, подкрепа при изпълнението на проекти – самостоятелни и в партньорство с други организации. Младежите ще бъдат консултирани как да разработят проект, какви са основните етапи от разработването на проект, определяне на цели, целеви групи, задачи, дейности, резултати на проекта. Младежите ще получат консултации за управление на човешки, технически и финансови ресурси, отчитане на проект и административното обслужване при изпълнение на проект. В МИКЦ Видин младите хора от областта ще бъдат консултирани в сферата на екологията, за правните норми и опазването на околната среда. както и по темите „Здравословен начин на живот“ и алтернативна медицина", каза Павла Цветкова, председател на Народно читалище "Ахинора - 2003", което е партньор по проекта и консултант към МИКЦ Активно общество.

Емил Иванов, главен секретар на сдружение "Активно общество" и координатор на проекта представи предвидените обучения и инициативи за свободното време. "Въз основа на предходния ни опит при реализиране на Младежки информационно-консултантски център Видин и на база на опита ни в работата с млади хора в настоящия проект планирахме обучения по: Разработване и управление на проекти; Изграждане на екипи и умения за работа в екип; Първа работа; Екология и опазване на околната среда; Комуникативни умения; Доброволчество; Механизми за ефективно взаимодействие и диалог на неправителствените организации с държавната и местната власт. За свободното време на младежите от областта се предвиждат чествания с публични събития на 4 броя значими за младежите от област Видин тържествени дни – 5-ти декември – Деня на доброволчеството, 9-ти май – Деня на Европа, 29-ти юни – Ден на река Дунав и 12-ти август – Международния ден на младежта. Освен публичните събития в тази дейност ще бъде реализирано и четвъртото поредно издание на екологичната кампания „Спаси едно дърво“ за 2017-та година /второто издание на кампанията бе част от дейностите на МИКЦ Видин през 2015г./".

С Младежки информационно-консултантски център Видин можете да се свържете:

mikc.aktivnoobshtestvo.org 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0888 70 16 27 - Емил Иванов, координатор

гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2 /партер/

 

   
© Активно Общество