Сдружение „Активно общество“ с апел към Община Видин

Сдружение „Активно общество“ е Младежки информационно консултантски център Видин /МИКЦ Видин/ към Министерството на младежта и спорта. От януари 2017г. сдружението отново стартира МИКЦ Видин по проект „МИКЦ Активно общество“, чрез който се цели създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин. Проекта на практика осъществява целите на Община Видин за развитие на младежта, заложени в годишния план на Общината.

Общата стойност на бюджета на проекта е 44 496,50 лева, от които 4 496,50 лева са собствен принос. Поради невъзможността да генерира цялата сума на собствения принос, сдружение „Активно общество“ се обръща към Кмета на Община Видин за финансова подкрепа, като го призовава да използва правомощията си, дадени му от ЗМСМА и да внесе допълнителна точка в дневния ред на предстоящото заседание на ОбС Видин, която да представлява предложение за отпускане на целева субсидия.

   
© Активно Общество