Успешно приключи проектът МИКЦ „Активно общество“

Успешно приключи реализацията на проект „МИКЦ „Активно общество”. В изпълнение на предвидените дейности, през цялата минала година от Сдружение „Активно общество“ - Видин продължихме активната си работа по предлагане на консултантски и информационни услуги за млади хора от Видин и региона и със задоволство отчитаме, че количествените резултати дори надхвърлят доста амбициозните цели на проекта.
„Абревиатурата „МИКЦ“ означава Младежки информационно-консултантски център. Проектът се изпълняваше през цялата 2017 година – от януари до декември, като в този период, като изключим първия месец, който беше подготвителен, всеки месец имаше по едно обучение на различни теми – относно управление на проекти, как да си намираме първа работа, комуникативни умения, умения за работа в екип и други. В обученията участваха повече от двестате младежи, които бяха заложени в проекта да бъдат обхванати. Това е добър показател за нас, че темите, които сме подбрали, са интересни за младите хора“, обясни Емил Иванов, координатор на проекта.

През целия период на проекта предоставяхме информационни и консултантски услуги. А натрупаният опит показа, че младите хора на възраст между 15 и 29 години, за които е и създаден МИКЦ „Активно общество“, предпочитат да получават информационните услуги по електронен път – било то по имейл, през „Фейсбук“ или посредством специално създадения интернет сайт. Така над 90% от предоставените от нас информационни услуги са по електронен път. Консултантските услуги, на теми „Младежко предприемачество и професионално ориентиране“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенция на девиантно и рисково поведение“, бяха давани както на място, така и по електронен път, когато това беше възможно. Редом с тези дейности, от екипа на МИКЦ „Активно общество“ организирахме и различни събития, във връзка с отбелязването на Деня на Европа, Деня на река Дунав, Международния ден на младежта, Международния ден на доброволеца.
„И в предишния програмен период Сдружение „Активно общество“ беше Младежки информационно-консултантски център във Видин – мога да кажа, че през втория период заложените цели бяха по-високи, също така чисто административно беше по-затруднено управлението на проекта. Въпреки това успяхме да надминем показателите, които бяхме заложили, което означава, че сме изпълнили проекта успешно – въпреки трудностите и предизвикателствата, които съпътстват изпълнението на всеки един по-продължителен проект“, каза в обобщение Емил Иванов.
Поставените прекомерно високи количествени цели няма как да не влияят на качеството на предоставяните услуги – например опитът показа, че индивидуално предоставените услуги имат значително по-голям ефект от груповите консултации. Утежненото администриране на проекта доведе до това, че значителна част от времето и енергията на екипа бяха насочени към отчитане на дейностите, вместо към работа с младите хора, а множеството отчетни форми затрудняваха и работата с дошлите за консултации или получаване на дадена информация младежи, които също биваха „заливани“ с декларации и отчетни форми за попълване.
Затова е добре занапред да се наблегне повече, вместо на количествените, на качествените показатели, категоричен е ръководителят на МИКЦ „Активно общество“ Радослав Георгиев. „Сдружение „Активно общество“ е член на Обществения съвет към Министерство на младежта и спорта – там сме водили разговори именно, че трябва да се наблегне повече на качеството, това всъщност е идентифицирано като проблем и от колегите от другите младежки информационно-консултантски центрове в страната. Сега започва период на отчитане, след който Министерството ще пусне нова процедура – от Обществения съвет дадохме становище, че бихме искали следващата процедура да бъде по-различна – не по-лека, а с отчетни форми, съобразени със спецификите на работата с младежи и ориентирана не само към количествените, но и към качествените показатели за оценка“, обясни Радослав Георгиев.
Той е категоричен, обаче, че и след края на проекта от Сдружение „Активно общество“ ще продължаваме да предоставяме информационни и консултантски услуги на младите хора от Видин и региона. Водени от убеждението, че когато си се ангажирал с дадена дейност, трябва да я осъществяваш последователно.

   
© Активно Общество