Сдружение „Активно общество“ на 6 години

На 5 декември Сдружение „Активно общество“ навършва шест години. По този повод председателят на Сдружението Радослав Георгиев отчете, че за времето от създаването си организацията се е развила много. „Вече шест години ние сме част от обществеността във Видин – разширихме обхвата си постепенно: от града, през общината, до  цялата област, а вече и отвъд нейните предели, до регионално и национално ниво. Но все пак фокусът на нашата работа си остава тук, където Сдружение „Активно общество“ е създадено. Защото вярваме, че младите хора са тези, които могат да направят така, че Видинска област да се развие, а мисията на нашето Сдружение е да подкрепяме и съдействаме на активните млади хора, да работим за развитието на гражданското общество във Видин. И вече шест години правим успешно това“, заяви Радослав Георгиев.
Иван Базов, заместник-председателят на „Активно общество“ и председател на клона на Сдружението в Ново село, поздрави всички членове и съмишленици на организацията по случай 5 декември – Международния ден на доброволеца и рожден ден на младежката организация. „Активно общество“ е организация, която инициира събития и мероприятия във връзка с обществени и граждански въпроси, някои от които са свързани с насърчаване към заетост чрез провеждане на обучения и срещи с работодатели. Фокус в работата ни са и проблемите на околната среда – като пример мога да дам нашата инициатива „Да запазим водоизточниците си чисти“ и националната кампания „Спаси едно дърво“, отчете заместник-председателят на Сдружението.
„Ще продължим и занапред да подкрепяме общественозначими проекти и дейности на младите хора“, заяви Иван Базов. Той допълни, че Сдружение „Активно общество“ е събрало екип от хора, голяма част от тях млади, някои дори все още ученици, които са водени от желанието си да се включат в обществения живот и да дадат своя принос за развитието на обществото – възможност, която Сдружение „Активно общество“ им предоставя.
Успешното взаимодействие на младежката организация с гражданското общество, с институции и организации спомагат за осъществяването на една от основните цели на Сдружение „Активно общество“ – изграждане на едно модерно, активно, образовано и с чувство за отговорност към своето населено място общество. „В бъдеще ще продължаваме да работим все така упорито, привличайки нови и нови съмишленици“, заяви председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев.

   
© Активно Общество