Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“

Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния – България, с водещ партньор Община Вънжу Маре, Румъния. Събитието ще се проведе на 1 ноември на площад „Бдинци“, от 11:00 ч. до 14:00 ч. и ще бъде на тема „Възможности за заетост – придобиване на квалификация и трудова мобилност“.
В рамките на информационната и мотивационна кампания експерти от Сдружението ще предоставят информация по следните въпроси:
Представяне на възможности за обучение и повишаване на квалификацията на безработни и неактивни лица – ролята на Програма „Интеррег V-A „Румъния България“, Приоритетна ос 4 „Квалифициращ и приобщаващ район“;
Представяне на проект „Активни мерки за заетост по граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“;
Възможности за трудова мобилност – политика на ЕС;
Икономика на трансграничния регион Дробета Турну Северин – Видин.

Заповядайте и участвайте!

 

   
© Активно Общество