Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в с. Ново село и гр. Брегово

Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания на тема „Малките населени места и проблемите на заетостта – перспективи и възможности“, която ще се проведе на 15 ноември в с. Ново село, в Народно читалище „Земеделец“, от 10:00 ч. до 13:00 ч., и на 16 ноември в гр. Брегово, в Народно читалище „Развитие“, също от 10:00 ч. до 13:00 ч. Това е последната, пета поред, информационна и мотивационна кампания по проект „Активни мерки за заетост в граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“, който Сдружение „Активно общество“ изпълнява в партньорство с Община Вънжу Маре, Румъния, като водещ партньор.

Жителите на с. Ново село и на гр. Брегово ще имат възможност да получат от нашите експерти информация по следните въпроси:
Принципът „Учене през целия живот“;
Представяне на възможности за обучение и повишаване на квалификацията на безработни и неактивни лица – ролята на Програма „Интеррег V-A „Румъния България“, Приоритетна ос 4 „Квалифициращ и приобщаващ район“;
Представяне на проект „Активни мерки за заетост по граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“;
Икономика на трансграничния регион Дробета Турну Северин – Видин;
Възможности за трудова мобилност – политика на ЕС.

Събитията са открити за всички желаещи. Заповядайте!

 

   
© Активно Общество