Трудова борса ще бъде организирана във Видин

Сдружение „Активно общество“ организира трудова борса на 19 и 20 ноември. Трудовата борса, която се провежда в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“ по Програма „Интеррег V-А“ Румъния – България, ще бъде във фоайето на Симфоениета – Видин. Откриването на събитието ще е в 10:00 ч. на 19 ноември и ще продължи до 18:00 ч. На 20 ноември борсата ще бъде открита в 09:00 ч. и ще продължи до 17:00 ч.
Очаква се в борсата да вземат участие безработни и неактивни лица, както и работодатели не само от област Видин, но и от региона на Дробета Турну Северин. Целта на трудовата борса е да свърже безработните и неактивните лица с потенциални работодатели, като в същото време се насърчи трудовата мобилност в трансграничния региона Дробета Турну Северин – Видин. На следващо място чрез провеждането на това събитие ще се популяризират целите и дейностите по проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, както и приносът на европейските фондове за успешната интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица.

   
© Активно Общество