Проект "Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество " Социално включване на младите хора"

Проект "Младежки обмен по програма "Еразъм+" Социално включване на младите хора"

Проект "Социално включване на младите хора"

МИКЦ - Видин

Проект зелена площ "Транстрой"

Място за отдих "Кръглата маса"

Реновиране на тенис маси в крайдунавския парк

Детска площадка к-с "Съединение"

Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права

Модерно е да си здрав 

Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми

Младежка банка Видин 

Да бъдем солидарни - всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

МИКЦ Активно общество

Моето бъдеще