Публична покана

                 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:
Свали този файл (Декларация - подизпълнители - Приложение 3.pdf)Декларация - подизпълнители - Приложение 3.pdf403 КБ
Свали този файл (Методика за оценка- Приложение Г.pdf)Методика за оценка- Приложение Г.pdf391 КБ
Свали този файл (Образец на декларация на кандидата-Приложение 2.pdf)Образец на декларация на кандидата-Приложение 2.pdf412 КБ
Свали този файл (Образец на оферта - О.П. 1.pdf)Образец на оферта - О.П. 1.pdf410 КБ
Свали този файл (Образец на оферта- О.П. 2.pdf)Образец на оферта- О.П. 2.pdf397 КБ
Свали този файл (Образец на оферта- О.П. 3.pdf)Образец на оферта- О.П. 3.pdf400 КБ
Свали този файл (Образец на проекто договор.pdf)Образец на проекто договор.pdf401 КБ
Свали този файл (Приложение 1 към Техническата спесификация-Version 2 C.  List of  ceilings valid from 15.10.2015to 19.05.2016  in force.pdf)Приложение 1 към Техническата спесификация-Version 2 C. List of ceilings valid from 15.10.2015to 19.05.2016 in force.pdf789 КБ
Свали този файл (Публична покана .pdf)Публична покана .pdf795 КБ
Свали този файл (Списък на изпълнени договори за доставки (сходни)-Приложение 4.pdf)Списък на изпълнени договори за доставки (сходни)-Приложение 4.pdf287 КБ
Свали този файл (Техническа спецификация- Приложение В.pdf)Техническа спецификация- Приложение В.pdf512 КБ