Процедурата за „Организиране и провеждане на обучения”

1. Сдружение "Активно общество", проект „Активни мерки  за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ , с код на проекта ROBG-171

2.Предметът на процедурата е услугата  за „Организиране и провеждане на обучения”

3. Срок за подаване на оферти: 27.09.2018г.

   
© Активно Общество