Процедурата за „Организиране и провеждане на обучения”

1. Сдружение "Активно общество", проект „Активни мерки  за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ , с код на проекта ROBG-171

2.Предметът на процедурата е услугата  за „Организиране и провеждане на обучения”

3. Срок за подаване на оферти: 27.09.2018г.

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:
Свали този файл (Приложение 1 - Образец на оферта.pdf)Приложение 1 - Образец на оферта.pdf292 КБ
Свали този файл (Приложение 3- Технически спесификации.pdf)Приложение 3- Технически спесификации.pdf217 КБ
Свали този файл (Приложение 8- Образец на проекто договор.pdf)Приложение 8- Образец на проекто договор.pdf246 КБ
Свали този файл (Приложение-2-Изисквания-към-офертите.pdf)Приложение-2-Изисквания-към-офертите.pdf225 КБ
Свали този файл (Приложение-4-Методика-за-оценка-на-офертите.pdf)Приложение-4-Методика-за-оценка-на-офертите.pdf447 КБ
Свали този файл (Приложение-5-Образец-на-декларация-на-кандидата.pdf)Приложение-5-Образец-на-декларация-на-кандидата.pdf231 КБ
Свали този файл (Приложение-6-Образец-на-декларация-за-ползване-на-подизпълнител.pdf)Приложение-6-Образец-на-декларация-за-ползване-на-подизпълнител.pdf209 КБ
Свали този файл (Приложение-7-Образец-на-декларация-за-съгласие-на-подизпълнител.pdf)Приложение-7-Образец-на-декларация-за-съгласие-на-подизпълнител.pdf238 КБ
Свали този файл (Публична-покана-обучение.pdf)Публична-покана-обучение.pdf377 КБ