СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет:  Осигуряване на кетъринг по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Прогнозна стойност  16 630,00  лв./ шестнадесет хиляди и шестстотин и тридесет лева/ крайна цена.

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават посочената прогнозна стойност.

 

Описание на услугата: 

Изпълнителят следва да осигури кетъринг за участници в обучения както следва:

  1. Една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 8 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Предприемачество“;
  2. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 13 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“- английски език;
  3. Една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 12 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“- компютърно обучение;
  4. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и по две кафе паузи (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 34 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по част от професия „Продавач-консултант“;
  5. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и по две кафе паузи (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 34 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“.

 

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  05.10.2018 г.

 

 

 

   
© Активно Общество