Организиране на събития

Сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО организира:

  1. Публични събития.
  2. Концерти.
  3. Граждански инициативи.
  4. Културни, младежки, спортни и др. събития.
  5. Обучения и курсове.
  6. Работни срещи и кръгли маси.
  7. Семинари.
  8. Кампании.