Новини

Премина първото от серията обучения „Спаси едно дърво“

Първото от серията обучения „Спаси едно дърво“ се проведе в град Видин в периода 30 януари – 1 февруари. Тридесет младежи на възраст 15-29 години се включиха активно в дейностите по програмата, която ръководеше д-р Петко Петков. В резултат участниците придобиха знания за кампанията „Спаси едно дърво“, развиха своята екологична култура, надградиха знания и умения […]

Успешно приключи проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Проектът се изпълнява от Народно читалище „Ахинора-2003“ – град Видин в партньорство с  Сдружение „Активно общество“ и НЧ „Пробуда 1925“, село Флорентин   Народно читалище „Ахинора – 2003“ приключи успешно изпълни проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“. Изхождайки от реалните демографски процеси във Видинския край, създаващи риск от безвъзвратната загуба на множество танци, […]

Приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Успешно приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“, договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълни в партньорство със […]

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Враца

Сдружение Активно общество проведе втората кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се проведе в библиотеката на Младежки център-Враца и на него присъстваха представители на организации, трудовият медиатор при Община Враца, представители на медиите и младежи. Форумът е една от заключителни […]

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Видин

Сдружение „Активно общество“ организира кръгла маса на Тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се състоя в Залата за изяви на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин и в него се включиха представители на институции, на неправителствения сектор, както и видински младежи. Председателят на […]

Кръгла маса: „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“

Сдружение „Активно общество“ Ви кани на кръгла маса, която ще се проведе на 14 август от 10 часа в град Видин, “Зала за изяви“ на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“. На събитието ще представим изводите от направените доклади представящи съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца, както и […]

Сдружение „Активно общество“ успешно обучи младежи за рисковете от зависимостите

Над 30 младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха в обучение „Не!Зависим!“, благодарение на което се подобри информираността им за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението бе организирано от Сдружение „Активно общество“ и се проведе в залата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен […]

Активно общество е партньор в проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Проектът се изпълнява от Народно читалище „Ахинора-2003“ в партньорство с  Сдружение „Активно общество“ и НЧ „Пробуда 1925“, село Флорентин   Един от проблемите, пред които област Видин е изправена е процесът на обезлюдяване, който особено силно засяга малките населени места. Тази влошена демографска обстановка създава редица рискове. Един от тях е свързан със заплахата от […]

Дискусионен форум по повод Международния ден на младежта проведе Сдружение „Активно общество“

Във форума, проведен в Регионалната библиотека във Видин, участваха 30 млади хора, както и психолози. Дискусията е част от проект „Не! Зависим!“, която се изпълнява от Сдружението. В началото на дискусията Емил Иванов секретар на Сдружение „Активно общество“ представи проекта и финансиращата Програма на участниците във форума. Той разясни, че се провежда проучване сред младежите, […]

КОНТАКТИ