Инициативи

Младежи за модерен Видин

Проектът „Младежи за модерен Видин“ е насочен към към един нетрадиционен за развита Европа проблем, пред който обаче се оказаха безсилни местна власт, гражданско общество и младежки групи в град Видин. Става въпрос за масовото облепяне на града с некролози, които са силно концентрирани в централна градска част. Това създава множество проблеми пред туризма и туристическия бизнес […]

Инициатива за почистване

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова – един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната […]

Contact Us

Gallery