Проекти

„Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права”

„Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права” е проект, който цели насърчаване на активното гражданство сред младите хора чрез доброволчество и провеждане на доброволчески инициативи. Проектът е одобрен и финансиран от НЦЕМПИ и се осъществява от Си Ви Ес – България в сътрудничество във Видин със СНЦ „Активно общество”. Основната цел на проекта е […]

Детска площадка к-с „Съединение“

Проектът Детска площадка в к-с „Съединение“ има за цел да изграждането и обособяването на детски кът в к-с „Химик“, кв. „3“, УПИ „III – за озеленяване и спорт“.Постави ли сме си за цел да изградим една модерна, безопасна и интересна за децата площадка, която да стимулира родителите да изведат децата си от затворените пространства и да създаде […]

Реновиране на тенис маси в крайдунавския парк

Преди ремонта на масите! На 2 септември 2013г. членове на Сдружение „Активно общество“ откриха реновираните тенис маси в крайдунавския парк във Видин, съвместен проект на Сдружение „Активно общество“ и Движение „Модерна България“. Състоянието на масите беше в незавиден външен вид и в напълно непригодно положение. За това спомагаха абсолютната денивелация, изкривените ламарини и липсата на […]

Място за отдих „Кръглата маса“

Това е проект на „Активно общество“ за облагородяване на една част от градската градина във Видин, която се намира срещу лятно кино „Цвят“, което е на няма 50м от площад „Бдинци“, и за съжаление в настоящия момент е в незавидно положение!

Проект зелена площ „Транстрой“

Озеленяване на междублоково пространство и рехабилитация на прилежаща детска площадка в гр. Видин. С проекта ще се подобри физическата, жизнената и екологичната среда на междублоково пространство в гр. Видин. Ще се рехабилитира съществуващата детска площадка, ще се възстановят зелените площи и ще бъдат засадени нови дръвчета, храсти и цветя на отбелязаните върху скицата с номера три градинки. Трите цветни […]

МИКЦ – Видин, проект „Младежта за Видин, Видин за младежта“

Основната цел на настоящия проект е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, чрез надграждане на добрия опит. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите […]

Проек „Социално включване на младите хора“ 

Проекът „Социално включване на младите хора“ с номер 2017-1-BG01-KA105-036027 е младежки обмен по програма Еразъм+.  Обменът ще се състои от 17 до 23 септември в град Видин. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към […]

Проек „Социално включване на младите хора“

Проекът „Социално включване на младите хора“ е младежки обмен по програма Еразъм+. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора […]

Проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin – Vidin)

Във Видин се проведе пресконференция, на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin – Vidin), (РАБОТА), (JOBS), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – […]

КОНТАКТИ