Спаси Едно Дърво

Кампания Спаси едно дърво стартира, като обща инициатива на Сдружение Активно общество и Младежки Парламент Видин. Първоначалната идея беше да е еднократна кампания, но екипът на сдружението реши че толкова хубава, полезна и успешна инициатива заслужава да се повтори. От тогава кампанията се реализира свяка година, като събирането на непотребна хартия за рециклиране е целогодишно. В „Спаси едно дърво“ взимат участие множество хора, институции НПО и др., като събират и ни предават непотребна хартия, която ние рециклираме, а всяка година засаждаме нови дръвчета. През 2017 г. кампанията достигна национален мащаб. За всички тези години събраната хартия се измерва в тонове, засадените дръвчета са хиляди, а растителните видове са десетки.