14окт.

Сдружение „Активно общество“ успешно обучи младежи за рисковете от зависимостите

Над 30 младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха в обучение „Не!Зависим!“, благодарение на което се подобри информираността им за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението бе организирано от Сдружение „Активно общество“ и се проведе в залата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ на 13 и 14 октомври. Под ръководството на опитни обучители – Кирил Кунчев, психолог с дългогодишен опит в работата с ученици и Веселка Димитрова, психолог в Общинския съвет по наркотични вещества – Видин, участниците бяха въведени в темата за зависимостите: причини и последици от зависимостите, мерки и способи за справяне на индивидуално и групово ниво. Чрез прилагане на метода на сценарната технология младежите осъзнаха кои са основните причини за попадане под влиянието на зависимости, което е важно условие за успешната превенция. Обсъдени бяха рисковите и защитни фактори, имащи отношение към проблема със зависимостите. Засегната беше и темата за емоционалната интелигентност и нейната превантивна роля. Участниците получиха информация за етапите на развитие на зависимост: експеримент, употреба, злоупотреба, зависимост. Задълбочено бяха обсъдени също така методите за справяне със зависимостите. Участниците получиха сертификати от Сдружение „Активно общество“ за преминатото обучение.

Обучението е една от дейностите по проект „Не!Зависим!“, който Сдружение „Активно общество“ изпълнява с финансиране по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на Министерство на младежта и спорта, Договор №25.00.34/21.07.2022 г. Целта на проекта е чрез различни методи и дейности да се създадат условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.