11авг.

Проект „Не!Зависим“

Проект „Не!Зависим“, който е финансиран от „Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.“ на Министерство на младежта и спорта. Проектът  се изпълнява в периода 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г.  Целева група са младежите от област Видин на възраст от 15 до 29 години, а целта на проекта е чрез различни методи и дейности да се създадат условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Първото събитие в рамките на проекта ще се проведе на 12 август – Международния ден на младежта. В залата за изяви на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин от 9:30 ч. ще бъде организиран дискусионен форум, в който ще участват 30 млади на хора на възраст от 15 до 29 години. В него ще се включат и експерти от Общинския съвет по наркотични вещества.

В рамките на проекта се провежда проучване сред младите хора в община Видин, което е на финала си. То цели да открои кои, според младежите, са най-опасните зависимости, какви са основните причини за тях и да се предложат подходящи мерки за успешна превенция.

За постигане на целите ще бъде използван широк спектър от канали за комуникация за информиране на младите хора относно последиците от рисковото поведение и негативните последствия от различните зависимости. Ще бъдат изработени печатни материали – плакати, флаери, както и  три кратки видеоклипа, които имат за цел да предупредят младите хора за риска от зависимостите. Те ще бъдат публикувани онлайн, ще бъдат излъчени в регионални медии, както и  разпространени във видински училища, така че да достигнат до максимален брой представители на целевата група. Ще бъдат изработени и излъчени 3 радио спота. Предвидени са и редица публикации в онлайн медии, с цел информиране на младежите за рисковете от зависимостите, начините за превенция и къде биха могли да потърсят експертна помощ и подкрепа.

В края на месец септември ще бъде проведено обучение с 30 младежи на възраст от 15 до 29 години. Неговата цел е информиране участващите млади хора за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция, както и промяна на нагласите им към различните зависимости.

Над 10 организации са партньори на Сдружение „Активно общество“ по проекта. Сред тях са Общинският съвет по наркотични вещества, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“, НЧ „Цвят-1870“, НЧ „Ахинора-2003“, Симфониета-Видин,  Фондация „Феникс-21“, Видинската търговско-промишлена палата, Туристическо дружество „Бонония“, „Свободен младежки център“ и др.

Видео – Бесплатные иконки: маркетинг
Създадените в рамките на проекта видеа, може да видите тук:
Видео 1

Видео 2

Видео 3