10авг.

Кръгла маса: „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“

Сдружение „Активно общество“ Ви кани на кръгла маса, която ще се проведе на 14 август от 10 часа в град Видин, “Зала за изяви“ на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“. На събитието ще представим изводите от направените доклади представящи съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца, както и най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики. Приложено представяме програмата на събитието.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0144 „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.