29ное.

Успешно приключи проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Проектът се изпълнява от Народно читалище „Ахинора-2003“ – град Видин в партньорство с  Сдружение „Активно общество“ и НЧ „Пробуда 1925“, село Флорентин

 

Народно читалище „Ахинора – 2003“ приключи успешно изпълни проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“. Изхождайки от реалните демографски процеси във Видинския край, създаващи риск от безвъзвратната загуба на множество танци, обичаи, ритуали, които са част от културното наследство на региона и на България, проектът имаше за цел да допринесе за опазването на това богатство посредством идентифицирането и съхраняването на местни народни танци, обичаи и традиции, които са типични само за Видинския регион.

За постигане на тази цел на първо място беше извършено мащабно проучване на терен. Екипът по проекта посети десетки населени места в общините в област Видин. Бяха проведени срещи с представители на местните читалища, самодейци и други заинтересовани страни. По този начин бяха установени уникалните и специфични традиции, обичаи и танци.

Извършените конкретни дейности включват проучване на  традициите и обичаите във Видинския край и на автентичните народни хора в региона.
Изработени бяха два кратки филма (с дължина 10-15 минути) – единият, представящ традициите и обичаите и вторият, показващ автентични танци, характерни за населените места в региона, които са достъпни в youtube канала на читалището. Бяха организирани и две събития на сцената на Народно читалище „Пробуда-1925“, село Флорентин и  на сцената на НЧ „Земеделец 1874г.“, които също представиха културното богатство на Видинския край – от една страна танците, а от друга страна традициите и обичаите.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“, договор № LI-2022-167 15/08/2022, изпълняван от Народно читалище „Ахинора – 2003“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество’22 / програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество.