04фев.

Премина първото от серията обучения „Спаси едно дърво“

Първото от серията обучения „Спаси едно дърво“ се проведе в град Видин в периода 30 януари – 1 февруари. Тридесет младежи на възраст 15-29 години се включиха активно в дейностите по програмата, която ръководеше д-р Петко Петков. В резултат участниците придобиха знания за кампанията „Спаси едно дърво“, развиха своята екологична култура, надградиха знания и умения и не на последно място се срещнаха и обмениха опит със свои връстници. Обучението превърна младите хора в посланици на кампанията „Спаси едно дърво“, в рамките на която се събира отпадъчна хартия, предава се за рециклиране и се засаждат дръвчета.

Обучението се реализира в рамките на проект Национална кампания „Спаси едно дърво“, която се осъществява с финансовата подкрепа на „Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., Министерство на младежта и спорта”; Договор № 25-00-69/18.07.2023 г.