19фев.

Младежкият център във Враца бе домакин на екологично обучение

В рамките на три дни библиотеката в Младежкия център във Враца се превърна в „екологична класна стая“. Центърът отвори врати за младежи на възраст до 29 години, които участваха в организирано от Сдружение „Активно общество“ обучение „Спаси едно дърво“.

Както темата на обучението подсказва, програмата на обучението включваше и представяне на кампанията на едноименната кампания на Сдружение „Активно общество“. Заедно с това обаче чрез участието си в обучителните дейности младежите придобиха нови знания в областта на екологията и опазването на околната среда, за значението на дърветата и горите, и други. Участниците работеха в групи, дискутираха и заедно търсиха решения на екологичните рискове, пред които човечеството е изправено, и в този процес осмислиха ролята и отговорностите на всеки човек за опазването на нашия общ дом – планетата Земя.

Обучението се организира в рамките на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, който Сдружение „Активно общество изпълнява. Предстоят още четири обучения в различни градове на България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.