01мар.

Стотици младежи станаха по-ангажирани към проблемите на околната среда

Пет екологични обучения на младежи, десет младежки екоработилници и мащабна информационна кампания са част от резултатите от реализацията на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, която Сдружение „Активно общество“ изпълни успешно. Проектът бе изпълнен с финансиране от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта.

В проектните дейности бяха включени младежи на възраст от 15 до 29 години от областите Видин, Монтана, Враца, София (област), Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Ловеч. Във всяка от десетте области бяха  организирани работилници, в които участниците научиха как да използват повторно рециклируеми материали. Бяха проведени и пет обучения, чрез които младежите придобиха ценни знания в областта на екологията и опазването на околната среда. Освен пряко ангажираните участници в проектните дейности, благодарение на реализираната кампания по информация и публичност посланията на проекта достигнаха до значително по-широка аудитория.

Това допринесе за постигане на целта на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“ – стимулиране на инициативността на младите хора и насърчаване на гражданската им ангажираност към опазването на околната среда, чрез насърчаване на рециклирането на ресурсите и залесяване, както и изграждане у тях на екологична култура.

Проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“ надгради успешно една инициатива, която Сдружение „Активно общество“ стартира през 2014 година, първо в област Видин, а след това и в национален мащаб. Това е кампанията „Спаси едно дърво“, която цели да повиши информираността и екологичната култура сред обществото, чрез реализиране на доброволчески акции по събиране на хартия за рециклиране и засаждане на дървесни видове. През 2018 година, когато стана национална, екоинициативата беше реализирана в 16 области на България, в нея се включиха десетки администрации и културни и образователни институции, както и стотици доброволци. Резултатът беше над 450 засадени дръвчета в десетки села и градове на България и тонове хартия, предадена за рециклиране.