29фев.

В рамките на работилници “Спаси едно дърво” стотици младежи изработиха контейнери за хартия

Единадесет работилници и повече от 150 младежи направиха възможно кампанията “Спаси едно дърво” да придобие национален мащаб. В рамките на творчески работилници младежите изработиха  контейнери за събиране на непотребна хартия и се запознаха 

с целите на кампанията, превръщайки се в нейни посланици. Дейността позволи кампанията да достигне до редица институции, които бяха домакин на работилниците, а Сдружение “Активно общество” се сдоби с много нови партньори от различни области на страната, които се припознаха в кампанията и споделиха своите виждания за нейното бъдещо развитие и участието си в нея.

Работилниците бяха и последния етап от изпълнението на проекта, но провеждането на кампанията “Спаси едно дърво” продължава с пълна сила.
Дейността работилници “Спаси едно дърво” е част от проект Национална кампания “Спаси едно дърво”,  който Сдружение „Активно общество“ изпълнява. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025 г.) на Министерство на Младежта и спорта; Договор № 25-00-69.