13авг.

Дискусионен форум по повод Международния ден на младежта проведе Сдружение „Активно общество“

Във форума, проведен в Регионалната библиотека във Видин, участваха 30 млади хора, както и психолози. Дискусията е част от проект „Не! Зависим!“, която се изпълнява от Сдружението. В началото на дискусията Емил Иванов секретар на Сдружение „Активно общество“ представи проекта и финансиращата Програма на участниците във форума. Той разясни, че се провежда проучване сред младежите, което цели да се откроят нагласите към различните видове зависимости и да се оцени съответното ниво на риск от попадане под влиянието на зависимости като наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и други, включително и склонността на младежите да участват в прояви, свързани с такива зависимости. Младежите се запознаха с три видеоклипа, изработени специално по проекта.

Гост лектори на събитието бяха Веселка Димитрова психолог към Общинския съвет по наркотични вещества и Кирил Кунчев, психолог с дългогодишен опит. Димитрова разясни на младежите основните зависимости и последиците, които настъпват при употребата на различните психоактивни вещества. Кунчев разказа на участниците за своя опит с младежи и интересни похвати за превенция, като призова младежите да помагат на хората около себе си, когато усетят, че нещо се случва с тях.
Предстои и обучение, което да информира младите хора за рисковете от развиване на различни зависимости.

Ден по-рано Сдружението представи на пресконференция целите дейностите, както и финансиращата програма.
Проект Не!Зависим!, финансиран по договор № 2500.34/21.07.2022 чрез Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, тематична област „Превенция на различни форми на зависимости“. Програмата е разработена от Министерство на младежта и спорта като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение.