Модерно е да си здрав

„Модерно е да си здрав“ е проект на сдружение „Активно общество“, с подкрепата на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ и благодарение на фондация „Новите лидери“.


Целта на проекта е:
Набиране  на  средства за  провеждане на  крининги за диабет, метаболитен синдром, хипертония и затлъстяване в общините на област Видин. Подобряване на достъпа до профилактични мероприятия на хората от Видинска област. Повишаване на информираността на населението от Видинска област за рисковете за заболяване от диабет и поведението на превенция от него. Провеждане на консултации на рисковите групи.

Според данните от световния диабетен атлас, годишният доклад за 2014 год., Европейската асоциация за затлъстяване  и други официални научни източници  в България 9,6 на сто от населението  е засегнато от диабет, 24,1 на сто от хората имат затлъстяване, 30,4 имат метаболитен синдром, 20,3 са с хипертония. Смъртността сред хипертониците и диабетиците, както сред хората с метаболитен синдром и  затлъстяване е най-често в резултат на усложненията на тези заболявания – инсулт, инфаркт, исхемична болест, диабетно стъпало.

Какво е положението във Видинска област? По данни на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт в България Видинска област е на първо по смъртност вследствие на исхемична болест на сърцето (средната смъртност у нас е 215/100 000 души, а във Видин е 384/100 000), на инсулти (средната смъртност у нас е 299/100 000 души, а във Видин е 649/100 000), на инфаркти (87/100 000 у нас, 150.7/100 000 във Видин. Общо смъртността поради ССЗ е 979/100 000 за страната, а за Видин е 1586/100 000. Общата смъртност за страната е 14.7/1000 души население, като най-висока е общата смъртност във Видинска област (22.4/1000).

 Това е районът в България, където смъртността и заболеваемостта от социално-значими заболявания са най-високи. В областта има сериозни проблеми с болничната и доболнична помощ, недостигащи лекари, големи райони не разполагат перманентно с ендокринолози, кардиолози, нефролози. Поради затруднен достъп до лечение и профилактика или поради липсваща профилактика има огромен брой хора, които не знаят, че страдат от хипертония, метаболитен синдром и диабет или провеждат некачествено лечение. Около 40% от случаите на сърдечен удар при хипертоници могат да бъдат предотвратени при постоянен контрол на кръвното налягане, но това е невъзможно за хора, които не знаят, че са хипертоници. Хората, които не лекуват своя метаболитен синдром и затлъстяване, имат 2 пъти по-висок риск да умрат от сърдечно-съдови заболявания. Недиагностицираните диабетици имат 5 пъти по-висок риск да умрат от инсулт.


Профилактичните кампании за социално-значимите заболявания диабет, метаболитен синдром, хипертония и затлъстяване ще доведе до диагностициране на болни хора, които ще могат да започнат лечение. Ще бъдат идентифицирани рискови и високорискови групи, на които ще бъдат дадени консултации и съвети, така че да имат шанс да не се разболеят. Това ще доведе до намаляване на смъртността, подобряване на качеството на живот. Тези хора няма да получат усложнения и няма да се инвалидизират, няма да са в тежест на своите близки. В този забравен от Бога, НЗОК и здравния министър регион хората ще имат по-голям шанс да водят нормален и активен живот, да бъдат по-здрави.

В рамките на проекта ще се проведат скрининги в общините – Видин, Макреш, Белоградчик, Чупрене и Ново село.

За осъществяване на кампанията сдружение „Активно общество“ открива дарителска сметка, на която могат да се даряват средства за осъществяването на проекта.