Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми

Сдружение „Активно общество” е партньор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин по проект „Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. На пресконференция на 16 септември директорката на библиотеката Десислава Иванова, координаторката на програмата Мануела Миткова и представителите на Сдружение „Активно общество” Радослав Георгиев и Павла Цветкова информираха за предвидените дейности, поставените цели и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Основната цел на проекта „Да пазя природата е моят подарък към обществото и бъдещето ми” е формирането на екологично съзнание и екологична култура в децата и младежите във Видин чрез обучение и провеждане на екологични действия за практическо прилагане на придобитите знания, а също така и формиране на компетентен състав от младежи и библиотекари, които да проведат информационна кампания за въздействието на обществото върху екологичното равновесие. Цел на проекта беше и разширяване на дейността на Клуб „Млад еколог” към библиотеката, така че да се обхванат максимален брой видински деца и младежи и да се създаде добра практика за балансирано използване на природните ресурси.

Три са основните дейности, заложени в проекта. Първата дейност е обучение на 17 младежи на възраст от 14 до 18 г., както и на трима библиотекари, които се запознаха с основни понятия и термини в екологията в рамките на обучението, проведено от Павла Цветкова. Участниците в обучението се запознаха с биоразнообразието, защитени местности и видове, основни замърсители в област Видин, последици от тях и начините за справяне. 

Втората дейност е провеждане на информационна кампания от обучената група младежи сред ученици от видинските училища. Проведоха се общо 8 информационни срещи, чрез които идеята на проекта достогна до 170 младежи от град Видин. 

Третата дейност е организиране на кампания за събиране на хартия и засаждане на дръвчета. На видни места в града, както и в сградите на институции бяха разположени хартиени контейнери за събиране на хартия. Чрез тази дейност дървесното богатство на Видин вече е още по-голямо, след като в събота, 31 октомври 2015г., бяха засадени 20 нови дръвчета.  В централната част на града, пред сградата на библиотеката, бяха засадени лирови дръвчета, магнолии и гинко билоба – дръвчета, които в град Видин ги няма, така че бе постигнато и желанието да има по-голямо разнообразие на дървесни видове във Видин. Магнолията на центъра на Видин е вечнозелена и цъфти целогодишно. В района на крепостта „Баба Вида” бяха засадени корейска ела, секвоя, конколорка и две дръвчета ядлив кестен.