Да бъдем солидарни – всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

Съвместен проект на Сдружение „Активно общество“ – клон Ново село и НЧ „Земеделец 1874“ Ново село, насочен към развитието на детската и младежка политика в село Ново село. Настоящият проект се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, по програма „Дъга“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания.

Проектът стартира през август 2015г. и е с времетраене 24 месеца. В него е предвидено създаването на клуб по интереси „Шарено детство“ и групите по интереси – рисуване, танцова, театрална, компютърна. Всяка от тях има и свой ръководител. Борислав Александров, художник от Ново село, занимаващ се с иконопис, е ръководителят на групата по рисуване. Елеонора Бондова, библиотекар в читалището, ръководи танцовата група. Румяна Върбанова, учител в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ново село е поела театралната група, а компютърната група е в ръцете на Иван Базов – управител на клона на „Активно общество“ в Ново село и ръководител на проекта.

Активно общество участва освен с управлението на проекта, така и с осъществяване на дейностите по публичност и провеждане на обучения с тематична насоченост. Училището се включва освен с театралната група, така и с организирането на публични събития, участие в дискусионните срещи и в популяризирането на проекта. Община Ново село е в помощ при комуникацията с всички институции на местно ниво, организирането на публични събития и участие в дискусионните срещи.

Това е едно ново социално партньорство, базирано на системен подход, поело ангажимент към подрастващото поколение, ангажирало местните ресурси, за да насочи децата към социалното включване и да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство, училище и местна общност. В  рамките на проекта се провеждат 8 дискусионни срещи със заинтересованите страни, 9 обучения на младежи в риск и 5 участия в публични събития.