Инициатива за почистване

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова – един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната чешма е популярна сред жителите от околността  и е интензивно посещавана, заради добрите качества на водата. Намираща се на натоварен междуградски и международен път е посещавана не само от местното население. За съжаление отчайващия вид в който намерихме чешмата и местността около нея е пряко следствие от действията на многобройните несъобразителни граждани. След нашата намеса положението е многократно по-добро и като резултат бяха събрани и предадени за рециклиране над 40 килограма отпадък, предимно пластмаса, чиито обем изненада всички ни.

Активно общество призовава всеки посетител, не само на споменатото място, да не замърсява по какъвто и да било начин, дори нещо повече, всеки е способен да последва нашия пример и да допринесе за връщането на приятния облик на подобните места. Успешно проведената инициатива дава основание за още подобни инициативи, които да подобрят заобикалящата ни обстановка.