Стопанска дейност

Стопанска дейност

Консултантска дейност

Сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО предоставя консултантски услуги в следните сфери на дейност:

 1. Управление на проекти
 2. Регистрации и административни дейности за фирми и НПО
 3. Икономически и финансов анализ на предприятия
 4. Информационни услуги
 5. Изработка на уеб сайтове
 6. Уеб и графичен дизайн
 7. Сигурност
 8. Младежки дейности
 9. Проектни дейности – разработване на проекти, лобиране, застъпничество
 10. Екология и опазване на околната среда – екологични оценки
 11. Правни консултации
 12. Организиране на събития
 13. Активно гражданство

Курсове и обучения

Сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО организира и провежда курсове и обучения в следните сфери на дейност:

 1. Разработване на проекти
 2. Организиране на събития
 3. Управление и отчитане на проекти
 4. Финансиране на проекти
 5. Как да напишем своята автобиография
 6. Бизнес и бизнес стратегии
 7. Програмиране
 8. Активно гражданство и развитие на публичната среда
 9. Неформално образование
 10. Младежки дейности

За да се запишете за обучение или курс, пуснете заявка на e-mail: aktivnoobshtestvo@gmail.com

Организиране на събития

Сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО организира:

 1. Публични събития
 2. Концерти
 3. Граждански инициативи
 4. Културни, младежки, спортни и др. събития
 5. Обучения и курсове
 6. Работни срещи и кръгли маси
 7. Семинари
 8. Кампании

Интернет реклама

Тарифа

КОНТАКТИ