Място за отдих „Кръглата маса“

Това е проект на „Активно общество“ за облагородяване на една част от градската градина във Видин, която се намира срещу лятно кино „Цвят“, което е на няма 50м от площад „Бдинци“, и за съжаление в настоящия момент е в незавидно положение!

За създаването на място за отдих на посоченото място, е необходимо да се отнеме част от тревната площ, но по този начин ще се създаде предпоставка, прилежащата алея да се използва по предназначение. Местоположението е избрано да бъде в част от градския парк, в която има алея и тревни площи и след изграждането на такова място за отдих ще бъде повишена посещаемостта на тази част от парка.
Сдружение „Активно Общество” се задължава да осигури изпълнението на този проект, като той бъде изпълнен в съответствие на всички строително-технически правила и норми за място за отдих.