Видин иска университет

Сдружение „Активно общество“ застава твърдо зад позицията за основаване на университет във Видин. Убедени сме, че ВУЗ е един от спасителните пояси на града, който неминуемо ще възвърне старата му слава.

„Освен транспортна, от което и търговска възлова точка, прекрасен за всякакъв вид туризъм и еталон за душевно спокойствие, Видин е град, в който ако се създаде Университет, според възможностите и потребностите на региона, ще се установят млади и образовани хора, които ще развият бизнес, ще привлекат инвестиции, ще развият действащи предприятия и фирми. Образованието, неминуемо ще доведе до поглед към Европа, към ценностите й, към моделите за добро управление и икономически растеж. Една от жизнените нужди на Видин е академичната среда, мястото, в което да се развива интелектуалната собственост на населението е ресурса, който ще даде отражение в развитието на града.“

                                                                                                                                                           Радослав Георгиев

„Университет във Видин се превърна в тривиална дума, но това е ключът, който ще отвори вратите пред града, ще създаде специалисти, които ще открият своите възможности именно тук, защото Видин ги има.“

                                                                                                                                                           Радослав Георгиев